joi, 7 martie 2013

Proiect de lege reparatorie

                                                       PARLAMENTUL ROMANIEI
 

 SENATUL ROMANIEI                                                                        CAMERA DEPUTATILOR

                                                                        LEGE
                privind stabilirea unor masurl in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti
                                      din sistemul de aparare, ordine publica ~isiguranta nationals
 
Parlamentul Romanlei adopta prezenta lege:
Art. 1 - (l) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010, privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale QUG nr. 1/2011, privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica  si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale carer cuantumuri sunt mai rnici decat cele stabilite si cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc in cuantumul avut in luna decembrie 2010.
(2) In cazul pensiilor prevazute la alin (1), punctajul mediu anual se calculeaza prin raportarea
cuantumului din luna decembrie 2010 la valoarea punctului de pensie din luna respectiva (Decembrie 2010 = 732,81ei).
(3) Masura indexarii pensiilor cu 4% stabilita prin QUG nr.1/22.01.2013 se aplica corespunzator si acestor pensii rezultate in urma calculului prevazut la alin (2).
(4) Perioadele de munca efectuate dupa data pensionarii, se valorifica tara aafecta cuantumul pensiei stabilit conform alin. 1-3.
(5) Cuantumul pensiilor stabilit potrivit alin 1-3 se mentine in plata pana cand cuantumul pensiei rezultat din inmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii conform prevederilor legii nr. 119/2010 si QUG nr. 112011 este mai mare decat cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2 - Militarilor in rezerva sau retragere din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala nu le sunt opozabile prevederile Cap. IV din Legea nr. 239/2009, privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
Art. 3 - Cheltuielile pentru aplicarea prezentei legi, inclusiv cele corespunzatoare restantelor, se efectueaza in limita alocatiilor bugetare aprobate prevazute ministerelor si structurilor de
resort care au in subordine case sectoriale de pensii.
Art. 4 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitie contrara.

Bucuresti,
Nr.